ערוץ איילה גאוגרפית ביוטיוב איילה גיאוגרפית בפייסבוק איילה גיאוגרפית באינסטגרם
03-943-6030
צור
קשר
המדריכים
שלנו
לוח
הרצאות
מדריכים
מספרים
טיולים לפי
נושא
טיולים לפי
מדינות
לוח
טיולים
אודותינו
About Us
איילה גיאוגרפית

מידע כללי, תנאים ואחריות

מידע כללי, תנאים ואחריות
טיולינו מתוכננים היטב לאור היכרותנו המעמיקה עם הארצות בהן אנו מטיילים, תושביהן ומנהגיהן, ולאור הניסיון הרב שצברנו. עם זאת מתרחשות מעת לעת הפתעות ואף תקלות בלתי צפויות, בשל גורמים אשר אינם תלויים בנו, ואשר יש בהם כדי לגרום לשינויים בטיול או לפגיעה ברמת השירותים במובטחת.
במדינות שונות הקריטריונים של שירותי התיירות וכן אמינות וטיב שירותים אלה אינם כמו אלה המוכרים לנו, ויש לקחת עובדה זו בחשבון. אנא, קבלו זאת ברוח טובה, בסבלנות ובהומור, וראו זאת כחלק בלתי נפרד מחווית הטיול וההיכרות עם הארצות בהן אנו מטיילים. אנו מצידנו נעשה הכל כדי שהטיולים יהיו מוצלחים, אך במקביל נשמור לעצמנו את הזכות לבצע שינויים, כדי לבצע את המסלול בהתאם למצב בשטח, הוראות השילטונות, תנאי מזג האוויר ומועדי טיסות, על פי מיטב שיקולי המדריך בשטח, גם אם השינויים כוללים ויתור על אתרים שצוינו בתוכנית, או מקומות הלינה.
החברה עושה כל מאמץ על מנת לוודא כי כל המידע אשר נמסר לנוסעים הינו מידע עדכני, מלא ומדוייק, ואולם לעיתים עקב גורמים שאינם בשליטת החברה כאמור לעיל, ישנם שינויים, אשר עלולים גם לפגוע במסלול הטיול כפי שתוכנן, השינויים הנ"ל לא יהוו עילת תביעה כנגד החברה, ולנוסעים לא תהא כל תלונה ו/או דרישה ו/או תביעה בנדון

תנאי הרשמה
עצם הרשמותו של המטייל לטיול, או תשלום המקדמה, או מתן פרטי כרטיס אשראי, או עצם השתתפותו של המטייל בטיול או בחלק ממנו, מבטאים את הסכמתו המלאה והמפורשת של המטייל לכל התנאים המפורטים באתר זה, בדף המידע ובמחירון. תוכנית הטיול המעודכנת והמחייבת, תימסר למטייל עם ההרשמה וחובתו לבקש תוכנית זו.

ביטולים
בהתאם סעיף הביטולים המפורט בתוכנית המעודכנת, אותה חובה על המטייל לדרוש ולקבל לפני ההרשמה.
חובה על המטייל לרכוש ביטוח בריאות ומטען, המתאים למצבו הבריאותי וגילו, המכסה ביטול הטיול מסיבות רפואיות.

טיסות
שינוי בלוח הטיסות המתוכננות, אשר יבוצע על ידי חברות התעופה יביא לשינוי באורך הטיול ולשינויים במסלול. תוספות למחיר הטיול הנובעות מכך יכוסו על ידי המטיילים. הודעה על שינוי בלוח הטיסות תיתכן בהתראה קצרה ביותר.
ייתכנו גם שינויים, ללא התראה מוקדמת, במיסי הנמל, היטלי הביטחון והדלק. מחיר הטיול, הכולל מרכיבים אלה, על פי הידוע ביום פרסום התוכנית, יעודכן בהתאם, והתוספת אם תהיה, תחול על המטיילים.

גודל והרכב הקבוצה
ביצוע הטיולים מותנה בהרשמה של 20 מטיילים לפחות בכל טיול, אלא אם צוין אחרת בתוכנית המעודכנת. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל טיול, עד 5 ימים לפני יציאתו, באם לא יירשמו עד אותו מועד 20 מטיילים לפחות, ואלה ישלמו את תשלום המינימום להבטחת השתתפותם בטיול. במקרה זה תחזיר החברה את הכספים ששולמו לה, בערכים דולריים, באותו שער לפיו חושב סכום הכסף שהתקבל, אך לא תהייה חייבת לשלם פיצוי נוסף עקב ביטול הטיול.

דרכון ואשרות
יש להצטייד בדרכון התקף לשישה חודשים לפחות, ממועד היציאה לטיול. הוצאת/הארכת דרכון הינה באחריות המטייל בלבד. יש להתעדכן במשרדנו מהו לוח הזמנים להגשת הפרטים האישיים כדי להוציא את אשרות הכניסה לגבי כל תוכנית. בכל מקרה של ביטול או שינוי הטיול הנובעים מבעיות באשרות הכניסה או ממדיניות הממשלות של הארצות המטוילות - אין החברה אחראית לנזק ולהוצאות הכרוכים בכך.

סירוב לרישום
החברה שומרת לעצמה את הזכות לדחות בקשת הרשמה ו/או לסרב לשתף כל אדם אשר לדעתה עלול להפריע למהלכו התקין של הטיול וזאת ללא כל צורך לנמק עמדתה בנדון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק השתתפותו של מטייל אשר התנהגותו ו/או מצב בריאותו מונעים המשך השתתפותו בטיול ו/או פוגעים או עלולים לפגוע במטייל עצמו, במדריך או במשתתפים אחרים, והכל על פי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט של המדריך בטיול. במקרה של הפסקת השתתפות כאמור, יוחזר למטייל החלק היחסי של הסכום ששילם עבור הטיול ואשר לא נוצל עד מועד הפסקת השתתפותו אלא אם כן תחוייב החברה בדמי ביטול ע"י ספקי השירותים.

מספר ימי הטיול
מספר ימי הטיול כולל את יום העזיבה מהארץ ואת יום החזרה לארץ, גם אם בימים אלו לא נכללת תוכנית סיורים. שונה מספר ימי הטיול עקב שינוי בלוח זמני הטיסות ו/או שינויים בלתי צפויים בתוכנית וכיו"ב, יעודכן מחיר הטיול בהתאם לתוספת ו/או להפחתה. מובהר בזאת כי השינוי לא יהיה באופן יחסי למספר ימי הטיול שהופחתו או נוספו, כי אם בהתייחס לעלות בפועל שנוספה או הופחתה לחברה עקב השינוי.

שינוי במחירים
במקרה ותהיה העלאה במחירי הטיסות או שינוי של שערי החליפין בארצות הטיול לעומת הדולר, שמורה לחברה הזכות לעדכן את מחיר הטיול בהתאם, גם אם בוצע תשלום חלקי או מלא ע"י המטייל.
חדר ליחיד
נרשמים בודדים שאינם מעוניינים בחדר לחוד יתאמו זאת עימנו. אנו מצידנו נעשה כל מאמץ לשבצם בחדר עם נרשם/ת נוסף/ת. במידה ולא יעלה בידינו, יחויב המטייל בתוספת לחדר ליחד.

תלונות, תביעות והחזרים
מוסכם על כל הצדדים כי פרט לבתי המשפט המוסמכים בכך בראשון לציון - לא יהיה לאף בית משפט אחר סמכות שיפוטית כלשהי למעט ערכאת הערעור.

להזכירך, בבואך להירשם - חובתך להזמין מהמשרד את התוכנית המעודכנת והמחייבת של הטיול המבוקש.

חיסונים
על חברתנו חל איסור לתת כל יעוץ או הנחיות בנושא זה. אנא פנה ללשכת הבריאות המחוזית באזור מגוריך.

חיפוש טיול
יעד
סוג טיול
ללוח הטיולים המלא
ללוח ההרצאות המלא
טיולים לפי נושא
טיולי עומק גיאוגרפיים
טיולי רגל קל לאוהבי לכת
משהו קצר וטוב
טיולי ג'יפים
טרקים
טיולי שייט
טיולי משפחות
טיולים מאורגנים לשומרי מסורת
טיולים לנוסע העצמאי
טיולים בארץ
טיולים מאורגנים לקבוצות סגורות בלבד
ביוטיוב איילה גיאוגרפית מחבקים עולם
בפייסבוק איילה גיאוגרפית מבית איילה נסיעות
ערוץ איילה גאוגרפית ביוטיוב איילה גיאוגרפית בפייסבוק איילה גיאוגרפית באינסטגרם
03-943-6030 איילה גיאוגרפית
הצהרת נגישות אבטחת מידע מידע כללי, תנאים ואחריות אודותינו
חברות קבוצת איילה        
UX ועיצוב גרפי קידום אתר ע"י    CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לאיילה גיאוגרפית © 2015