ערוץ איילה גאוגרפית ביוטיוב איילה גיאוגרפית בפייסבוק איילה גיאוגרפית באינסטגרם
03-943-6030
צור
קשר
המדריכים
שלנו
לוח
הרצאות
מדריכים
מספרים
טיולים לפי
נושא
טיולים לפי
מדינות
לוח
טיולים
אודותינו
About Us
איילה גיאוגרפית

חווית נופש גיאוגרפי לקרפטוס

מועדי יציאה לחווית נופש גיאוגרפי לקרפטוס

סטטוס טיול פרטי
הטיסות
מדריך תוספת ליחיד
בחדר
מחיר לאדם בחדר זוגי תאריכי הטיול
הרשמה לטיול יציאה מובטחת נמרוד עירון 240 € 765 € 12.09.22-16.09.22
הרשמה לטיול יציאה מובטחת נמרוד עירון 240 € 765 € 19.09.22-23.09.22
Facebook Favorites
*המחיר אינו כולל מיסים והיטלים חדשים או נוספים שלא היו ידועים לנו בעת כתיבת תכנית זו.

החבילה כוללת

  • טיסות  ישירות לאי
  • מיסי נמל
  • העברות
  • 4 לילות במלון 5* BB
  • הדרכה
  • יום שיט 
  • שתי ארוחת ערב בטברנה


המחיר אינו כולל

  • ביטוחים
  • הוצאות אישיות

מושגים
"טיסות שכר" - טיסה שבה שוכר מארגן או שוכרים מארגנים במשותף את כל קיבולת כלי הטיס לשם מכירתה לאחרים.
ביצוע הטיסות כפוף לתקנות רישוי שירותי התעופה ( טיסות שכר ) , התשמ"ב - 1982 ומותנה באישור מנהל התעופה האזרחי.
"חבילת תיור"/ "חבילת נופש" - חבילה הכוללת טיסה הלוך ושוב , אכסון וכלכלה בהתאם לחוברת המופצת ע"י המארגן.
המארגן הינו סוכן תיירות סיטונאי המספק שירותי תיירות שונים לנוסע באמצעות המזמין.
"הנוסע" - אדם שהוזמנה השתתפותו.
"המזמין" - מי שמזמין את הטיסה , שירותי קרקע , נופשון עבור הנוסע , לרבות סוכן הנסיעות..
" המוביל " - חברת התעופה המבצעת את טיסת השכר עבור המארגן ..


תנאים והגבלת אחריות
שירותי התיירות והטיסות מוצעים לנוסעים בתנאים המפורטים להלן בלבד ועצם הרשמת הנוסע או תשלום מקדמה או השתתפות בו מהווה את הסכמת הנוסע לכל התנאים , הגבלת האחריות והמידע שבאתר זה.
חברת "thhkv bxhgu, " וצוות עובדיה משמשת כמקשרת ומתווכת בלבד בין המשתתפים לבין החברות העוסקות בביצוע בפועל כגון: חברות התעופה , חברות הובלה ואוטובוסים , מארגני טיולים והסוכנים בארץ ובחו"ל , בתי מלון מסעדות , מדריכים , נציגים וכו'..
אין אנו אחראים לכל נזק שהוא הנובע מאי ביצוע ו/או ביצוע לקוי של שרות כלשהו משירותי החבילה, החופשה והטיסות שיבוצעו על ידי הגופים הנ"ל ו/או גופים אחרים הקשורים אתנו. בכל הוצאה או נזק כאמור לעיל , יישאו הנוסעים בעצמם...

"איילה נסיעות " שומרת לעצמה את הזכות לבטל כל טיסה , או טיול או חבילה ע"פ שיקול דעתה בלבד באם מספר הנוסעים לא מצדיק את ביצוע הטיסה או החבילה, ו/או מכל סיבה אחרת לבטל ו/או להחליף כליל או חלקית כל סוג שרות במסגרת שירותי התיירות שנרכשו על ידי הנוסע וזאת אף ללא הודעה מראש..
"איילה נסיעות" אינה מחזיקה במלאי כלשהו של השירותים/המוצרים המוצעים בפרסום.
לפיכך, כל הזמנה מותנית במלאי שנמצא אצל ספק השירות.
זמן אספקה – הזמנת מוצר באתר הינה באישור מיידי ואישור עסקה ישלח לכתובת הדוא״ל איתה נרשמת.

"איילה נסיעות" מקושרת למערכות ההפצה וההזמנות של ספקי התיירות המובילים בארץ ומציעה מגוון גדול של חבילות נופש לחו"ל. המוצרים המופיעים באתר מוצגים בהתאם לקיים במערכות ספקי התיירות ואין ל "איילה נסיעות" את האפשרות לגרוע או לשנותם. מוצרים אלו כפופים לאישורם הסופי של ספקי התיירות.שינויים
חבילות המארגן מוצעות ומתקבלות בתנאי מפורש שהפרטים המוזכרים בהן ניתנים לשינויים על ידי חברות התעופה ו/או חברות הספנות ו/או על ידי בתי המלון ו/או על ידי כל גוף אחר. למארגן או הבאים מכוחו או סוכניו , נשמרת הזכות לבצע שינויים אשר לדעתם, ימצאו רצויים ו/או הכרחיים לביצוע החבילה.
למארגן נשמרת הזכות לשנות את תוכנית החבילה , לוחות זמנים , מחירי החבילה, נתיבי טיסה, מקומות המראה, יעדי המראה , מועדי טיסה , מקומות האכסון , ובתי המלון עקב שינויים ונסיבות שאינם תלויים במארגן.
המארגן מתחייב לעשות כל שביכולתו על מנת לברר קיום כל שינוי כאמור ולהודיעו לנוסעים בהקדם האפשרי..
במידה ויחולו שינויים ביום היציאה או לאחר צאת הנוסע מישראל אשר אינם מצויים בשליטת המארגן ולא ביכולתו להיוודע על קיומם קודם למועד יציאת הנוסע מישראל והכל בכפוף לכך שיחולו דיני הסיכול כמשמעותם בדין הישראלי - יעשה המארגן כמיטב יכולתו לספק לנוסע שירותי תיירות חלופיים ברמה זהה לאלה שהוזמנו מלכתחילה

מניין הימים
ימי היציאה והחזרה לישראל נכללים בסה"כ בימי החבילה , אף שלעיתים הם ימים חלקיים בלבד.
זמני הטיסות הינם בהתאם ללוח הזמנים של חברות התעופה ואין אנו מתחייבים להשלים ימים
חלקיים אלו, בין בפועל ובין בפיצוי כספי.

מחירים
כוללים כל מה שאינו מופיע בסעיף אינו כלול (לא כולל ביטוח מיטען ובריאות ואשרות כניסה).
המחירים ומועדי הטיסות ופרטיה ניתנים לשינוי ע"י חברות התעופה ובאחריותן ההזמנה והכרטוס.

תינוק עד גיל שנתיים:
אינו כולל זכויות למושב בטיסה, מטען וכל סוג של שרות.

חברת "איילה נסיעות" שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מחירי החבילות כתוצאה משינוי
שערי המטבע בכל עת וללא קשר למועד ביצוע ו/או אישור ההזמנה.


ביטולים
הודעה על ביטול השתתפותו של נוסע מיוזמתו ( ולהלן : " הודעת ביטול " ) תימסר ל " "איילה נסיעות" ב E-MAILאו בפקס
על כל ההזמנות חלים דמי שינוי או ביטול מרגע אישור ההזמנה בהתאם למפורט בהזמנה.תנאי הביטול והשינוי משתנים בהתאם לסוג המוצר שהוזמן,עיתוי ההזמנה ומועד היציאה לנופש וזאת בכפוף להוראות חוק הגנת הצרכן.
"כל הרוכש שירות מאת החברה רשאי לבטל את העסקה עפ"י הוראות חוק הגנת הצרכן,ובלבד שהודעת הביטול התבצעה בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 14ג. (ג) (2) וסעיף 14ג.(ד) (2) לחוק הגנת הצרכן.
יחד עם זאת,בכל מקרה של הודעת ביטול כאמור על פי סעיף 14ג. (ג) (2) לחוק הגנת הצרכן יחויב רוכש החבילה בדמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% מעלות החבילה או 100 שקלים לאדם לפי הנמוך מביניהם,ובלבד שביטול ההודעה התבצעה שלא עקב פגם או אי התאמה בשרות כמשמעם בהוראות סעיף 14ה. (א) לחוק הגנת הצרכן.

דמי ביטול בכפוף לחוק הגנת הצרכן - הזמנות באתר אופק: מרגע ההזמנה ועד 21 יום ליציאה 150€ לנוסע , מ- 20 ימים עד 14 ימים 200€ לנוסע, מ- 13 ימים עד 7 ימים 50% .
מ-6 ימים ועד ליציאה 100% (ימי עסקים, לא כולל שישי, שבת וחגים).


עסקת מכר מרחוק
במקרים בהם העסקה תהיה מוגדרת כעסקת מכר מרחוק, יחולו עליה תנאי הביטול על פי המוגדר בחוק ולא בתקנות (כלומר, ניתן לבטל כל עסקה בתיירות שתהיה מוגדרת כעסקת מכר מרחוק תוך 14 יום מיום עשיית העסקה או מיום קבלת המסמל המכיל את פרטי העסקה המפורטים בסעיף 14 ג(ב) לחוק, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות 7 ימים שאינם ימי מנוחה טרם מועד מתן השירות וכן בתשלום דמי ביטול של 100 ₪ או 5% משווי העסקה, לנוסע, לפי הנמוך מבניהם.

עסקאות שאינן מכר מרחוק:
לא ניתן לבטל שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות שירותי קרקע בחו"ל וטיסות המשך לטיסות שיצאו מישראל שניתנו באמצעות חברת תעופה שאינה חברת התעופה עימה יצא הנוסע מהארץ (טיסת המשך) (כלומר: שירותי קרקע בחו"ל).
בחבילות נופש מחוץ לישראל, לא ניתן לבטל את מרכיבי חבילת הנופש (שירותי הקרקע) למעט טיסה מישראל ואליה, שאינה טיסת המשך, כאמור לעיל.
ניתן לבטל את העסקה תוך 14 יום מיום עשיית ההסכם ובלבד שהביטול יעשה 14 ימים שאינם ימי מנוחה לפחות, קודם למועד תחילת השירות.


נזקים וביטוח
אין "איילה נסיעות " ו/או ספקי השירותים בחו"ל , אחראיים לנזקי הנוסעים שייגרמו כתוצאה מתאונות , מחלות , נזק למטען או כל נזק ישיר או עקיף העלול להיגרם לנוסעים במהלך שהותם בחו"ל , לרבות נזקים מחמת תאונה , אלימות שוד , גניבה , אבדה של מטען או מסמכים, כרטיסי טיסה, דרכון, אשפוז , הוצאות רפואיות וכל נזק אחר. "אופק נסיעות ותיירות " מציעה לנוסעים לבטח
עצמם , על חשבונם, בביטוח אישי מקיף ונרחב הכולל ומכסה את האירועים והנזקים המתוארים לעיל ואחרים . לא תשמע כל טענה כי , "אופק נסיעות ותיירות " ו/או ספקי השירותים בחו"ל אחראיים לנזקים מהסוג המפורט לעיל , שיגרמו לנוסעים במהלך שהותם בחו"ל (בכפוף לתנאי הביטוח).

"איילה נסיעות " מודיעה מפורשות , כי היא פועלת בהזמנת השירותים כמתווכת בלבד בין הנוסעים לבין כלל נותני השירותים המבצעים ובכלל זאת חברות תעופה, תחבורה, ספנות , בתי מלון , מסעדות וכיו"ב . לכן, אין היא אחראית בין במישרין ובין בעקיפין , בכל צורה שהיא לתקלות , שיבושים ונזקים אשר עלולים להיגרם לנוסעים מחמת אי ביצוע וגם / או ביצוע לקוי וגם/או ביצוע חלקי של השירותים המפורסמים באתר זה וכל נזק אחר אשר יגרם על ידי נותני השירותים הנ"ל לנוסעים וגם/או כל מי שיבוא בשמם וגם /או הפועל במקומם ומטעמם. הנוסעים זכאים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם בשל נזקים שיגרמו להם מחמת מעשים וגם/או מחדלים של אותם נותני השירותים. אין כאמור בתנאים ובמידע הכללי דלעיל , כדי לגרוע וגם/או לפגוע בזכותם של הנוסעים לתבוע במישרין את כלל נותני השירותים וגם/או חלק מהם.


חילוקי דעות
עצם הזמנת שירות כלשהו ע"י הנוסעים או תשלום מקדמה או השתתפות בטיול / בשירות וגם/או בחלק ממנו מהווה את הסכמת הנוסעים ו/או סוכן הנסיעות לכל התנאים והמידע שבאתר זה. מוסכם ומוצהר בזאת מפורשות כי עצם הרשמתם של הנוסעים במשרדנו לא תקנה סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט שבאזור שיפוטם מצוי משרד הנסיעות. בכל מקרה שתוגש תביעה נגד
"אופק נסיעות ותיירות " בלבד וגם/או יחד עם משרד הנסיעות וגם/או סוכן הנסיעות שאצלם נרשם הנוסע תהא סמכות שיפוט מקומית לבתי המשפט בעיר תל-אביב-יפו בלבד.


טיסות שכר
מועדי טיסות השכר:
מועדי טיסות השכר וכן נתיביהן ו/או נחיתות הביניים ניתנים על ידי המוביל , כולל נחיתות ביניים בלתי מתוכננות. על הנוסע מוטלת החובה לוודא את מועדי הטיסות ונתיביהן בעת ביצוע ההזמנה, בעת קבלת כרטיס הטיסה ובעת אישרור הטיסה חזרה.
ארוחות בטיסות השכר
מובהר בזאת, כי הארוחות המסופקות בטיסות השכר אותן משווק המארגן , הינו באחריותו הבלעדית של המוביל.
המארגן אינו יכול להבטיח אוכל מסוג מסוים כגון אוכל כשר או צמחוני בטיסות שכר לנוסע, ונוסע
החפץ לאכול אוכל מסוג מסוים , יציין זאת בהזמנה שנעשתה עבורו על ידי המזמין אצל המארגן
והמארגן יעביר את הבקשה למוביל.
למען הסר ספק , מובהר בזאת כי למארגן אין כל שליטה או אחריות באם האוכל המבוקש לא סופק
לנוסע והכל בכפוף לכך , שהעביר את הבקשה שלעיל למוביל בעוד מועד. במרבית חברות השכר לא
ניתן לקבל אוכל כשר ו/או צמחוני.


בתי מלון
בחירת בית המלון :
באתר המפורסם מגוון רחב של בתי מלון .
בחירת המלון הנה באחריות הנוסעים . " איילה נסיעות" אחראית לביצוע הזמנת החדר
שנבחר , לקבלת אישור להזמנה ולהעברת התשלום לגופים הרלוונטיים בחו"ל , עבור השירות שהוזמן.
תפקודם של בתי המלון ומצב תחזוקתם:
" איילה נסיעות" לא תהיה אחראית בשום צורה ואופן לרמתו הכללית של המלון המוזמן , מיקומו, טיב השירות בו , רמת התחזוקה והניקיון בחדרים ובשטחים הציבוריים , לאדיבות צוות עובדיו ודעותיהם , לתקינותם של הרהיטים , חדרי האמבטיה , המכשירים השונים בחדרים והמעליות או לשיפוצים מכל סוג שהוא הנעשים במלון ו/או בחדרים , רעש במלון ובסביבתו הנגרם
מרחוב סואן , תחנת רכבת ושדות תעופה ו/או עקב עבודות ברחוב או בסביבה.
דירוג המלונות הינו בהתאם לדיווח של משרד התיירות המקומי ואין להשוות דרגות בין המדינות השונות. כל הפרטים באשר למתקני בית המלון, המפורסמים על ידי חברת "אופק תיירות ונסיעות" לקוחים מפרסומי בתי המלון וחברת "אופק תיירות ונסיעות"-אינה נושאת בכל אחריות, במידה וחלק מהשירותים המוצעים על ידי המלון, הינם עונתיים ואינם פועלים בכל ימות השנה. בחלק מבתי המלון נדרשת תוספת תשלום עבור "אקסטרות" בארוחות שבית המלון מציע ללקוחותיו, ואין הדבר בידיעתה ו/או נתון לשליטתה של החברה.
שעת הכניסה לחדרים היא על-פי רוב בשעה 16:00 והפינוי הוא עד השעה 11:00, בלא תלות בשעות הטיסה. במידה וכתוצאה משינויים בזמני הטיסות, ייגרמו לנוסע הפסד/תוספת לינה במלון המוזמן, לא תישא החברה בהפסד/תוספת תשלום ששולם על ידי הנוסע. כמו כן, במידה וכתוצאה מאיחורים בטיסות, ייגרם לנוסע הפסד ארוחות במלון המוזמן, לא תישא חברת "אופק נסיעות ותיירות" בעלות הפסד הארוחות.

חדרים בבתי המלון :
אנו מבקשים להביא לידיעתך כי הזמנת החדרים בבתי המלון מתבצעת בשיטת RUN OF THE HOUSE( = מגורים לפי הקיים ) קרי, החדר שיימסר ללקוחותיך תמורת הצגת שובר הלינה , המונפק מטעמנו , יהיה חדר במלון שהנו פנוי וערוך לאירוח.
פרטי המלון המבוקש הם בגדר בקשה בלבד וחברתנו אינה מחויבת בהם כל עוד לא נתקבל עליהם אישורו הסופי של הספק.
נבהיר כי במלונות שונים ברחבי העולם קיימים סוגים רבים של חדרים , כגון: חדרים שפונים לנוף מסוים, חדרים ממוזגים , חדרים משופצים ו/או מחודשים , חדרים בקומת עסקים , סוויטות וכד'. הזמנות המבוצעות באמצעות " אופק נסיעות ותיירות " , אינן לחדרים מסוימים מבין הנ"ל , להוציא הזמנות שבהן התבקשנו , במפורש להזמין חדרים מסוג מסוים , בתנאי שהבקשה אושרה ע"י
הגורמים בחו"ל והתקבלה תמורתה תוספת התשלום הנדרשת.

הגעה ועזיבה:
הנוהג המקובל בבתי המלון , באשר לזמני כניסה ויציאה של אורחים הנו כניסה החל מהשעה 14:00 ויציאה עד לשעה 11:00 בבוקר. זאת על מנת לאפשר את ניקיון , סידור ואוורור החדרים לקראת האורחים הבאים.
ייתכנו מקרים בהם, קובעים בבית המלון המוזמן , מועדים אחרים מהנ"ל , אשר הנם באחריותו הבלעדית . " אופק נסיעות ותיירות " לא תישא באחריות , למקרים בהם התבקשו לפנות את חדרם לפני השעה 11:00.


א. הגעה מאוחרת - LATE ARRIVAL
הזמנת חדר במלון נשמרת עד לשעה 18:00 בתאריך הכניסה למלון.
במקרים בהם ידוע לך , שמועד הגעתך למלון המוזמן הנו לאחר השעה 18:00 נבקשך לציין זאת במועד ביצוע ההזמנה , על מנת שנוכל ליידע את הגורמים בחו"ל ולהבטיח את מימוש הזמנתם של לקוחותיך.
במידה שלא יתקבל מידע מראש , " אופק נסיעות ותיירות " תהיה פטורה מכל אחריות כלפי הנוסעים באם לא ישמרו עבורם החדר, לאחר השעה 18:00 . לעיתים תתבקש ע"י צוות מרכז ההזמנות למסור את פרטי טיסת ההגעה.


ב. הגעה מוקדמת - EARLY ARRIVAL
כאמור , אורחים מתקבלים בבתי המלון החל מהשעה 14:00.
במקרים בהם מבקשים לקוחותיך להיכנס לחדר בשעה מוקדמת מזו, נבקשך להזמין
את הלילה הקודם למועד ההגעה. ( דוגמא: כניסה בשעה 08:00 בבוקר ה - 9/10 מחייבת
את הזמנת הלילה של 8/10 )

ג. עזיבה מאוחרת - LATE CHECK OUT
כפי שצוין לעיל , פינוי החדרים בבתי המלון הנו עד לשעה 11:00.
במקרים בהם לקוחותיך מעונינים שהחדר יעמוד לרשותם עד לשעה מאוחרת מזו , נבקשך להזמין לילה נוסף.

ד. אי הגעה - NO SHOW
במקרה של אי הופעת לקוחותיך ליעד שהוזמן באמצעותנו ואי ניצול השירות שנקבע בשובר שהונפק מטעמנו , תחויב הזמנתם, לפחות בסכום שבו תחויב " אופק נסיעות ותיירות " , ע"י הגורמים בחו"ל ובכל מקרה בעלות הלילה הראשון ועוד 20% מעלות יתרת הלילות שהוזמנו , או כפי שנמסר בעת
השכרת רכב:
באחריות השוכר לעדכן את חברת " איילה נסיעות " בגילו של השוכר על מנת לעמוד בתנאי הגיל של חברת ההשכרה . כמו כן, על השוכר (הרשום בשובר והנוהג ברכב) להצטייד בכרטיס אשראי בינ"ל, על-שמו, וברשיון נהיגה ישראלי ביחד עם רשיון בינ"ל, כשהם תקפים ופרטיהם זהים. איילה נסיעות " אינה אחראית לנזק ו/או אבדן שיגרמו לרכבים או לרכוש הנמצא בהם וכן לא תישא בתשלום או כל הוצאה הנובעת ו/או הקשורה למתן שירותי חניה על ידי הספק. בכלל זה אין החברה אחראית ולא תישא בתשלומים בגין שעות חניה נוספות גם אם שעות נוספות אלה לא נגרמו בשל מעשיו או מחדליו של הנוסע/הלקוח לרבות בגין עיכובים/ביטולים של טיסות.
לעיתים הטיסות מגיעות בזמן שתחנת השכרת הרכב שדה התעופה סגורה. במקרה זה על הלקוח לשלם תוספת על מנת לקבל את הרכב בשעות שלא מקובלות ו/או לקבל את הרכב במרכז העיר בשעה מוקדמת/מאוחרת יותר.

מחירים
מובא בזאת שהמחירים המפורסמים באתר זה ברובם נמוכים יותר ובחלקם זהים למחירים הרשמיים של בתי המלון ושאר השירותים המפורסמים באתר.
נבהיר , כי בהחלט ייתכנו מקרים שבהם יהיו המחירים גבוהים יותר מן הרשמיים זאת בשל תוספת עמלות ודמי טיפול לגורמים השונים המעורבים בביצוע ההזמנה.
בתקופות בהן מתקיימים אירועים מיוחדים כגון: תערוכות , ירידים , כנסים , תחרויות ספורט ועוד נקבעים בבתי המלון מחירי שיא ללא פיקוח כלשהו.
מחירי בתי המלון בפארקים בארצות הברית , עשויים להיות גבוהים מהמחירים הרשמיים בהם המחיר המחייב , הנו המחיר שנמסר בעת אישור ההזמנה באמצעות הודעה בכתב.

למען הסר ספק, מובא בזאת לידיעתך , כי מחירי השירותים כפי שנקבעו מראש בין לקוחותיך למארגנים , באמצעותך , הנם מחייבים ולא תתקבל כל טענה בדיעבד , כי הנוסעים היו יכולים לרכוש שירותים אלה במחיר זול יותר. לכן , לא יינתן החזר על הפרשי מחיר , גם אם יטען הלקוח להחזר ויוכיח מחיר נמוך יותר.

כבודה בטיסות
החל משנת 2013, חברות תעופה רבות דורשות תשלום בגין כל מזוודה הנשלחת בבטן המטוס (כך למשל בטיסות איזי ג'ט, אייר פראנס, KLM, ועוד הדורשות תשלום עבור כל כבודה מעבר לתיק היד במשקל של 6 ק"ג.)
עם ביצוע ההזמנה הינכם מתבקשים לבדוק עם סוכן הנסיעות איזה משקל / כמות כבודה כלולה במחיר אם בכלל.
במידה והנכם מעוניינים בשליחת כבודה מעבר לתיק היד מומלץ להזמין ולשלם מראש אצל סוכן הנסיעות, דבר החוסך לכם כ-50% מעלות שליחת הכבודה בשדה התעופה בעת ביצוע הצ'ק אין.

ארוחות בטיסות
החל משנת 2012 חברות תעופה רבות כדוגמת חברות ה-LOW COSTהחליטו להוריד את הארוחות במסלולי הטיסה שלהן. הנוסע יוכל לרכוש ארוחות בתשלום נוסף במידה ויחפוץ בכך במהלך הטיסה.
כל לדוגמא בטיסות ארקיע, ישראייר, פגסוס, איזי ג'ט ועוד.

דרכון:
כל המבצעים והזמנות מתייחסים לבעלי אזרחות ישראלית ובעלי דרכון ישראלי בלבד.
באחריות הלקוח להצטייד בדרכון ישראלי תקף לשישה (6) חודשים לפחות, מיום היציאה מהארץ, באשרות כניסה (ויזות) מתאימות וכן לציין בפני חברת " אופק נסיעות ותיירות " אם ברשותו דרכון שאינו ישראלי. הכניסה למדינות השונות הינה בהתאם לזהות הנכנס ודין המדינה עשוי להשתנות מעת לעת. הטיפול בדרכון, אשרות כניסה וכיוצ"ב הינן באחריות הנוסע בלבד, והוא מצהיר בזאת כי ברשותו דרכון ישראלי בתוקף למשך שישה (6) חודשים לכל הפחות.חיסונים
באחריות הנוסע לבדוק במשרד הבריאות האם ואילו חיסונים ובדיקות לרבות בדיקות קורונה דרושים ליעד הנסיעה ולקבלם.


חיפוש טיול
יעד
סוג טיול
ללוח הטיולים המלא
ללוח ההרצאות המלא
טיולים לפי נושא
טיולי עומק גיאוגרפיים
טיולי אופנועי שלג
טיולי ג'יפים
טיולי ג'יפים למשפחות
טרקים
טיולי רגל קלים
טיולי משפחות
טיולים מאורגנים לשומרי מסורת
טיולי קרנבלים ופסטיבלים
טיולים לנוסע העצמאי
טיולי שייט
טיולים מאורגנים לקבוצות סגורות בלבד
ביוטיוב איילה גיאוגרפית מחבקים עולם
בפייסבוק איילה גיאוגרפית מבית איילה נסיעות
ערוץ איילה גאוגרפית ביוטיוב איילה גיאוגרפית בפייסבוק איילה גיאוגרפית באינסטגרם
03-943-6030 איילה גיאוגרפית
צור קשר הצהרת נגישות אבטחת מידע מידע כללי, תנאים ואחריות אודותינו
חברות קבוצת איילה        
UX ועיצוב גרפי קידום אתר ע"י    CYBERSERVE
כל הזכויות שמורות לאיילה גיאוגרפית © 2015